Inicijativa da se UB-MDRKS proglasi udruženjem od posebnog društvenog značaja za Kanton Sarajevo

UB-MDRKS uspješno održao 1. Kup u sportskom ribolovu “Sarajevski maloljetni borac” 2022 u Konjicu
30/10/2022
Inicijativa UB-MDRKS: „ Šestoaprilskom nagradom Grada Sarajeva” nagraditi “Sarajevske Maloljetne borce”
08/11/2022

Udruženje boraca – maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata ’92 -95’  Kantona Sarajevo – (u daljem tekstu UB-MDR KS) kroz Upravni Odbor i preko 400 aktivnih članova UB-MDRKS a nakon provedene rasprave i upoznavanja određenih političkih subjekata sa ovom inicijativom i njihovom podrškom se došlo do zaključka da bivši sarajevski maloljetni dobrovoljci sa područja Kantona Sarajevo u najvećem broju okupljeni u Udruženju boraca – maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata ’92 -95’  Kantona Sarajevo – (u daljem tekstu UB-MDR KS) su ostavili značajan moralni,  kulturni,  društveni  trag u historiji Kantona Sarajevo. UB-MDRKS ispunjava sve uslove i elemente za proglašenje statusa Udruženja od posebnog interesa za Kanton Sarajevo kako bi se na adekvatan način riješio njihov pravni i društveni položaj, te osigurao neometan rad.

Ističemo, akcentiramo, iniciramo, apostrofiramo  važnost podnošenja predmetne inicijative za dodjelu statusa udruženja od posebnog interesa za Kanton Sarajevo iz razloga rješavanje ovog 25-godišnjeg i pomalo zaboravljenog društvenog pitanja kroz priznavanje i potvrdu zasluženog statusa UB-MDRKS od posebnog interesa za Kanton Sarajevo.

Važno je istaći činjenicu da Malojetni dobrovoljci, borci, branitelji, da ti nekada mladi organizmi – djeca nisi bili u dovoljnom psiho-fizičkom kapacitetu za podnošenje ratnih trauma. Osjećaj straha nije bio dovoljno razvijen. Mozak je bio još u fazi razvoja, ako bi se desila neka povreda, ona bi bila mnogo ozbiljnija, nego kao kod odraslih, što potvrđuju medicinska istraživanja.

Naša procjena je da na području Kantona Sarajevo u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 92-95 je učestvovalo do hiljadu(1000) maloljetnih dobrovoljaca sa različitom dužinom trajanja učešća u Armiji RBiH, MUP-u, koji su u najvećem broju okupljeni u Udruženju boraca – maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata ’92 -95’  Kantona Sarajevo – (u daljem tekstu UB-MDR KS).

Nezvanični i neslužbeni podatak da je oko 5000 maloljetnika učestvovalo i angažovano u ratu u Bosni i Hercegovini govori o ozbiljnosti ovog fenomena. Također, ne postoje službeni podaci o njihovoj starosti i spolu. Ipak, činjenica je da nam je prekinuto djetinjstvo, sa trajnim traumama i onemogućen normalni mladalački razvoj. Prema Istraživačko-dokumentacionom centru (IDC) iz Sarajeva, nevladinoj organizaciji koja prikuplja relevantne podatke o ljudskim gubicima u ratu u BiH, 661 maloljetni vojnik između 10 i 18 godina starosti ubijen je u ovom ratu.

Naravno, sve te tada mlade generacije 1974., 75., 76., 77., 78., 79., 80. su poprilično iznijele rat i to u najvećem postotku završili u jurišnim, udarnim, manevarskim, izviđačkim, diverzantskim, lahkim jedinicama. Punoljetstva su slavili na inim brdima, tranšejama, rupama…

Prekid obrazovanja, koji je podrazumjevao odlazak iz školskih klupa, u blato, glib, tranšeu, vučiju jamu, vodu, mem, snijeg, led… za posljedicu je imao da oko 80 odsto maloljetnih boraca-vojnika nije završilo započeto školovanje. Ali su poslije neki opet potrudili i sustigli i postali doktori nauka. Postoje primjeri, da nekadašnji maloljetni borci, danas ti ljudi u 40-im godinima života, ne mogu dobiti posao, jer ne mogu dobiti ljekarsko uvjerenje!?,

Obzirom da nase članstvo čine veterani koji su dobrovoljno kao maloljetnici pristupili u redove ARBiH i MUP-a RBiH, dobar dio njih nije nastavio školovanje poslije rata sto je rezultiralo da je većina njih sa srednjom školskom spremom koji rade uglavnom manuelne poslove u ugostiteljstvu, trgovini građevini itd. Također, ima i jedan dio članova koji su zbog PTSP-a psihički oboljeli te nisu sposobni za rad i samostalno privređivanje. Naravno, ovdje treba istaći da većina njih ima porodice sto dodatno otežava njihove socijalne prilike.

U proteklom periodu UB-MDRKS je aktivan u skladu sa najvišim normama sa sljedećim projektima kratkoročnog, srednjoročnog i dugoročnog karaktera:  

 1. Održanju postojanosti i opstojnosti UB-MDRKS sa stalnim daljnim radom na kvalitativnoj i kvantitativnoj organizaciji i institucionalnoj stabilnosti Udruženja;
 2. Projektima podizanja stepena zaposlenosti članova UB-MDRKS;
 3. Podsticanje poduzetništva i samozapošljavanja članova UB-MDRKS;
 4. Projektima na rješavanju stambene problematike članova UB-MDRKS;
 5. Projektima uspostave saradnje i rada sa vladinim i nevladinim organizacijama u cilju zajedničkog sprovođenja zajedničkih projekata a koji se tiču članova UB-MDRKS;
 6. Projektu izrade socijalne karte članova UB-MDRKS;
 7. Osiguranju prostorija za rad klubova na svim Općinama Kantona Sarajevo, koji bi imali i muzejsku svrhu u cilju da se otrgne od zaborava fenomen maloljetnih boraca;
 8. Projektu osiguranja adekvatnog i kvalitetanog medijskog prostora za informisanje članova UB-MDRKS i šire javnosti o problemima i potrebama u vidu web-portala, print-glasila ili drugog vida medijske komunikcije;
 9. Projektu obezbjeđenja sredstava za školovanje članova UB-MDRKS;
 10. Projektima koji su usmjereni na obezbjeđenju ogrjeva/grijanja za članove UB-MDRKS;
 11. Projektima koji su usmjereni na obezbjeđenju školskog pribora djeci članova UB-MDRKS;
 12. Projektu osiguranja novogodišnjih paketića;
 13. Projektima koji su usmjereni na obezbjeđenju odjeće i obuće za članove UB-MDRKS;
 14. Projektima koji su usmjereni na osiguranju prehrambenih i higijenskih paketa za članove UB-MDRKS;
 15. Projektima koji su usmjereni na obezbjeđenju i davanju na korištenje zemljišta na kojima bi se realizaciju programa rehabilitacije članova UB-MDRKS;
 16. Projektu obezbjeđenja zemljišta-prostora za potrebe Kluba za streljaštvo i streličarstvo MDR;
 17. Projektu koji je usmjeren na osiguranja TAXI LICENCI u cilju zapošljavanja članova UB-MDRKS, sa formiranjem TAXI firme pod nazivom „MALI TAXI“;
 18. Projektu dodjele određenih parking prostora na upravljanje UB-MDRKS sa ciljem ostvarivanja redovnih prihoda i zapošljavanja članova UB-MDRKS;
 19. Projektu obezbjeđenju bicikala za članove UB-MDRKS;
 20. Projektu priznavanja članske kartice za besplatno upotrebu usluga GRAS-a za članove UB-MDRKS;
 21. Projektu priznavanja članske kartice za besplatan ulazak na sva izletišta (Vrelo Bosne, Bijambare) u okviru Kantona Sarajevo za članove UB-MDRKS;
 22. Projektu organizovanja, nabavke i izrade adekvatanog i kvalitetanog medijskog prostora za informisanje članova UB-MDRKS i šire javnosti o problemima i potrebama u vidu web-portala, print-glasila ili drugog vida medijske komunikcije;
 23. Projektu osiguranju sredstava za angažovanje kvalitetnih novinara, pisaca koji će raditi intervjue, pisati priče o članovima UB-MDRKS;
 24. Projektu „MONOGRAFIJA“ UB-MDRKS 92-95;
 25. Projektu snimanja dokumentarnih filmova o fenomenu maloljetnih boraca;
 26. Projektu izdavanja STRIPA pod nazivom“__________“ zasnovan na istinitim pričama članova UB-MDRKS;
 27. Projektu muzičko-zabavnog tipa,  gdje bi u saradnji sa Domom mladih, jednom mjesečno dobili besplatno salu, u kojoj bi organizovali muzički događaj za sarajevske mlade demo grupe pod nazivom „MALO VEČE“;
 28. Projekat – Nastavak inicijative za izmjenu naziva škole u koju je išao u „ OŠ „Karlo Ivandić“;
 29. Projekat – podnošenje Inicijative da se omladinski centar, bivši „Boško Buha“ na Grbavici preimenuje u „Emir CickoTerović“;
 30. Projektu – Inicijativa da za sve borce, veterane ne važi propisi koji se odnose na prekopavanje grobnog mjesta nakon isteka 10 godina neplaćanja zakupnine;
 31. Senzibiliranju javnosti prema problemima i potrebama članova UB-MDRKS;
 32. Jačanju i razvijanju saradnje sa sličnim i drugim Udruženjima u BiH, regionu i svijetu;
 33. Aktivno učešće u donošenju Nacrta, Prijedloga, Zakona o priznavanju maloljetnih boraca kao posebne kategorije;
 34. Aktivno praćenje pravedne i zakonite primjene Zakona koji se tiču populacije maloljetnih boraca, dobrovoljaca;
 35. Projektu „Klimatsko – banjska rehabilitacija članova UBMDRKS“;
 36. Projektu osiguranja psiho-terapijskih seansi za članove UB-MDRKS;
 37. Projketu „Rehabilitacija sarajevskih maloljetnih boraca kroz sportski ribolov“
 38. Projketu “Online školski pribor – polovni laptopi za djecu osnovnoškolskog uzrasta članova UB-MDRKS slabijeg socio-ekonomskog stanja u vremneu početka pandemije virusa Covid-19 I prelaska obrazovnog procesa na on-line platforme”,
 39. Projketu “MEMORIJALNI SPORTSKI TURNIR  U BILIJARU „SARAJEVSKI MALOLJETNI BORCI“ – Bilijar turnir “Sarajevski maloljetni borci” koji predstavlja sportsku manifestaciju i memorijalni turnir u cilju podsjećanja na fenomen maloljetnih dobrovoljaca u odbrani Sarajeva i Bosne i Hercegovine.

Udruženje boraca – maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata ’92. – ’95 Kantona Sarajevo(UB-MDRKS) je prepoznatljivo kao jedino udruženje boraca u Bosni i Hercegovini koje je pokretač mnogih mirovnih inicijativa u Bosni i Hercegovni i regionu. Organizator i realizator najbolje evaluiranog Projketa „Djeca rata – djeci mira“ iz kojeg je rođen dokumentarni film „Djeca rata – djeci mira“. Istoimeni dokumentarni film se prikazuje u prime-time na vodecim televizijama u Bosni i Hercegovni i regionu.

Svim navedenim aktivnostima i projketima se želi dati  doprinos ka stvaranju osjećaja kod članova UB-MDRKS da nisu zaboravljeni, kao i resocijalizaciji i integraciji boračke populacije u društvenu sredinu, odnosno poboljšanje njenog društveno ekonomskog položaja i očuvanje kulture sjećanja. Jačanje bratskih veza i  prijateljskih odnosa unutar ove boračke populacije koje su stvorene u toku boravka u Armije BiH i MUPRBiH.

Udruženje boraca – maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata ’92. – ’95 Kantona Sarajevo poziva sve nivoe vlasti u Kantonu Sarajevo i  Bosni i Hercegovini da podrže inicijativu za dodjelu statusa udruženja od posebnog interesa za Kanton Sarajevo čime će se uticati da se maloljetnom dobrovoljcu, borcu, branitelju potvrdi čast, ponos, dignitet maloljetnog dobrovoljca, borca, branitelja, navodi se u saopćenju Udruženje boraca – maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata ’92 -95’  Kantona Sarajevo – (UB-MDR KS).

Comments are closed.

 • Laju89