Impressum

IMPRESSUM VeteranMagazin je online portal za promociju prava i resocijalizaciju ratnih veterana čija je osnovna misija da u obimu koji omogućava medijsko djelovanje, utječe na poboljšanje društvenog statusa te populacije.

Urednički kolegij: Adem Okular Mirko Zolja
Novinari i saradnici: Amir Kalaš Miro Šantić Dino Čahura Rasim Molotovljev Adis Baklja
Fotoreporteri: Photo studio
Lektori: Lejla Slović
Development & design: Green Hosting
Adresa: Terezije bb, 71000, Sarajevo Bosna i Hercegovina
E-mail: [email protected] [email protected]
  • Laju89