Godišnjica masakra na sarajevskoj pijaci Markale

Košarkašice Bosne i Hercegovine na Eurobasketu 2021 – bravooooo
04/02/2021
U Sarajevu večeras otvorenje izložbe Danila Krstanovića: Ratne slike Sarajeva
05/02/2021

Masakr se dogodio dana 05.02.1994. godine oko 12:30 časova kada je sa položaja terorističko-srbo-četničkog agresora koji su se nalazili na području sela Mrkovići–Sarajevo ispaljen je minobacački projektil kalibra 120mm, koji je pao na gradsku pijacu Markale u Sarajevu, uslijed čije eksplozije je poginulo 68, a teže i lakše ranjeno 144 lica.

Poginuli su: Senad Arnautović, Ibrahim Babić, Mehmed Baručija, Ćamil Begić, Emir Begović, Vahida Bešić, Gordana Bogdanović, Vaskrsije Bojinović, Muhamed Borovina, Faruk Brkanić, Sakib Bulbul, Jelena Čavriz, Almasa Čehajić, Zlatko Čosić, Alija Čukojević, Verica Ćilimdžić, Smilja Delić, Ifet Drugovac, Dževad Durmo, Fatima Durmo, Kemal Džebo, Ismet Fazlić, Vejsil Ferhatbegović, Dževdet Fetahović, Muhamed Fetahović, Ahmed Fočo, Majda Ganović, Isma Gibović, Rasema Hasanović, Alija Hurko, Mirsada Ibrulj, Mustafa Imanić, Rasema Jažić, Razija Junuzović, Hasija Karavdić, Mladen Klačar, Marija Knežević, Selma Kovač, lbro Krajčin, Sejda Kunić, Jozo Kvesić, Numo Lakača, Ruža Malović, Jadranka Minić, Nura Odžak, Mejra Orman, Hajrija Oručević, Seid Prozorac, Smajo Rahić, Igor Rehar, Rizvo Sabit, Zahida Sablja, Nedžad Salihović, Hajrija Smajić, Emina Srnja, Džemo Subašić, Šaćir Suljević, Hasib Šabanović, Ahmed Šehbajraktarević, Bejto Škrijelj, Junuz Švrakić, Pašaga Tihić, Munib Torlaković, Ruždija Trbić, Džemil Zečić, Muhamed Zubović i Senad Žunić.

Drugi masakr sarajlija se dogodio 28. augusta 1995. godine.

Ubijene su 43 osobe, dok je ranjeno 84. Drugi napad bio je direktan povod za kampanju NATO bombardovanja srpsko-terorističkih položaja, jer su masakri nad civilima u Sarajevu i drugim opsjednutim gradovima ili enklavama postali uobičajena praksa srpsko-fašističko-četničkih snaga, koje se nisu obazirale na česta upozorenja NATO i drugih međunarodnih organizacija.

Od svih svakodnevnih granatiranja tokom najduže opsade jednog grada u historiji modernog ratovanja, u ovom slučaju agresije na svjetski prizantu državu, ovaj maskar je bio jedan od najužasnijih. Jedan od policajaca koji je vršio uviđaj nakon ovog incidenta, koji je svjedočio pred MKSJ-em, opisao je ono što je vidio kao “posljednji, najdublji krug Danteovog pakla”.

Većina ranjenih ili ubijenih su bili civili koji su kupovali na tržnici kada su terorističke formacije  samoproglašene republike srpske izvršila granatiranje. Tribunal je utvrdio da su oba masakra bila dio kampanje granatiranja i snajperskog djelovanja koja je za cilj imala prvenstveno terorisanje civilnog stanovništva. Pretresno vijeće III je 24. marta 2016, godine proglasilo Radovana Karadžića, bivšeg predsjednika tadašnje samoproglašene tzv. republike srpske, krivim za masakr na Markalama.

Comments are closed.

  • Laju89