Godisnjica formiranja 1. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine

Uskoro veteranske ambulante na području pet općina u Kantonu Sarajevo
31/08/2023
1. septembra 1992. godine formiran je Prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu
01/09/2023

Prije 31. godinu, 1. septembra 1992. godine formiran je Prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine. Bio je jedan od sedam korpusa u sastavu Armije Republike Bosne i Hercegovine i njegova zona odgovornosti tokom agresije u Bosni i Hercegovini bilo je područje Sarajeva s primarnim zadatakom da spriječi upad srpskih jedinica u grad.
Prvi korpus je dao ogroman doprinos odbrani Sarajeva i Bosne i Hercegovine, a njegovi pripadnici su uspjeli odbraniti glavni grad države koja je bila napadnuta i ugrožena sa svih strana. Za prvog komandanta ove proslavljene operativno-taktičke formacije postavljen je Mustafa Hajrulahović Talijan.
Tri pripadnika Prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine (Enver Šehović, Safet Hadžić i Safet Zajko) su posthumno odlikovani najvišim armijskim odlikovanjem Ordenom heroja oslobodilačkog rata, 472 pripadnika odlikovano je ratnim priznanjem Zlatni ljiljan, 19 pripadnika ratnim priznanjem Srebreni štit dok je 29 pripadnika odlikovano najvišim državnim priznanjima od Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Osim toga, tri brigade u sastavu ovog korpusa odlikovane su kolektivnim priznanjem “slavna”, a četiri brigade najvišim kolektivnim priznanjem “viteška”.
Za doprinos odbrani grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine, Prvom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine dodijeljena je kolektivna Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva 2010. godine.
Na prostoru Memorijalnog centra Kovači u aprilu 2017. godine izgrađen je “Zid sjećanja” posvećen poginulim pripadnicima Prvog korpusa, a na kojem je isklesano preko 6000 imena najvećih heroja našeg grada.
Danas posebno odajemo počast svim borcima Prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su dali nemjerljiv doprinos u odbrani Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Ne zaboravljamo herojstva naših šehida i poginulih boraca koji su štitili svoje porodice, domove i državu i koji su udarili temelje našoj slobodi!

Comments are closed.

  • Laju89