Federalni zavod za zapošljavanje objavio javni poziv za samozapošljavanje demobilisanih branioca

Bosna i Hercegovina teži ka članstvu u NATO, za razliku od Srbije
05/03/2021
Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona podržalo djecu-studente tuzlanskih boraca sa 55 stipendija
05/03/2021

U sklopu Federalnog zavoda za zapošljavanje je i Program sufinansiranja samozapošljavanje Početak 2021. U sklopu ovog Programa samozapošljavanja je i mjera Preduzetništvo za demobilizirane veterane 2021.

Prijave po Programu će biti omogućene 17.03.2021., 18.03.2021. i 19.03.2021. godine u 
periodu od  8:00 do 16:00 sati.

Link: http://www.fzzz.ba/ID:C-496

U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (“Službene novine Federacije BiH”, br. 41/01, 22/05 i 9/08), Strategija jačanja funkcije posredovanja u javnoj službi za zapošljavanje u Federaciji BiH, ciljevi iz Programi rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2021. godinu i Trogodišnji plan radu Savezne službe za zapošljavanje 2021.-2023., napravljen je Program sufinansiranja samozapošljavanje Početak 2021.

Sredstva u iznosu od 12.000.000 KM osigurana su za provedbu Programa u skladu sa Finansijski plan za 2021. i procjena za 2022. i 2023.

U sklopu ovog Programa sufinansiranja samozapošljavanje Početak 2021 su definisane sljedeće poticajne mjere:

5.1. Preduzetništvo mladih 2021

5.2. Preduzetništvo za žene 2021

5.3. Preduzetništvo za sve 2021

5.4. Preduzetništvo za demobilizirane branioce/branitelje 2021

5.5. Druga šansa 2020

5.4. Preduzetništvo za demobilizirane branitelje/branioce 2021

Sufinansiranje samozapošljavanja osobe, u skladu sa članom 2. Zakona o pravima demobilizirani ratni veterani i članovi njihovih porodica (“Službene novine Federacije BiH”, Br. 54/19), naime demobilizirani ratni veterani i demobilizirani ratni veterani volonteri, bez obzira na spol, dob, radno iskustvo i nivo obrazovanja, registrovani na evidencija nezaposlenih prije raspisivanja javnog poziva, radi pokretanja i registracije trgovina / kompanija.

Zavod će osigurati nezaposlene osobe, tj. korisnici sredstava sa kojima se zaključuju ugovori sufinansiranje samozapošljavanja, bez obzira na vrstu aktivnosti / kompanije, u narednih 12 mjeseci za isplatu poticajnih sredstava 450 KM mjesečno za demobilizirane branitelja, odnosno 500 KM mjesečno za demobilisane branitelje dobrovoljci koji su se dobrovoljno pridružili oružanim snagama kao maloljetnici u periodu od 18.9.1991. Do 22. aprila 1996. godine (član 2. stav 2. Zakona o pravima demobilisanih branitelji i članovi njihovih porodica).

Navedena cijena povećava se za dodatnih 35 KM mjesečno kako bi se nadoknadili troškovi dijela pokretanje aktivnosti / kompanije.

Ako korisnik pokrene aktivnosti / kompanije u okviru, zaposliće još nekoga osim sebe osoba registrovana u evidenciji nezaposlenih pre raspisivanja javnog poziva, mesečno isplaćuju mu se / vraćaju sredstva u iznosu od 390 KM po svakoj zaposlenoj osobi, bez obzira na dob, radno iskustvo i nivo obrazovanja u trajanju od šest (6) mjeseci.

Za provođenje ovih mjera osigurana su sredstva u iznosu od 500.000,00 KM.

Prijave po Programu će biti omogućene 17.03.2021., 18.03.2021. i 19.03.2021. godine u 
periodu od  8:00 do 16:00 sati http://www.fzzz.ba/ID:C-496

Comments are closed.

  • Laju89