Federalni parlamentarci odlučuju o penzijskim pravima demobilisanih boraca

Od danas zabrana negiranja genocida u Bosni i Hercegovini!
23/07/2021
Osvrt mirovne aktivistice Alme Numić: PRO-Budućnost je u BiH
01/11/2021

Pred federalnim zastupnicima se nalazi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH u skraćenoj proceduri čiji predlagač je zastupnik u PD Parlamenta FBIH Mušić Zijat.

Predloženim izmjenama i dopunama stvaraju se povoljniji uslovi za penzionisanje demobilisanih boraca. Predlaže se povećanje ličnih bodova osiguranika kojima se računa poseban staž u dvostrukom trajanju prema Zakonu o PIO, a to su lica koja su uzela učešće u pripremama za odbranu BiH, odnosno koja su uzela učešće u odbrani BiH kao pripadnici Armije Republike BiH, odnosno Hrvatskog vijeća obrane i organa unutrašnjih poslova, sa 0,5 bodova za svaku godinu staža, na 1 bod za svaku godinu staža.

Također, predlaže se da se osiguraniku koji ima navršenih 40 godina penzijskog staža starosna granica za ostvarivanje prava na starosnu penziju iz člana 40. ovog zakona snižava za ukupni priznati posebni staž u dvostrukom trajanju, a ne više od 58 godina života. Također, ukida se umanjenje penzije pri odlasku u prijevremenu penziju za ovu kategoriju osiguranika.

Povećavaju se lični bodova osiguranika kojima se računa poseban staž u dvostrukom trajanju prema Zakonu o PIO, a to su lica koja su uzela učešće u pripremama za odbranu BiH, odnosno koja su uzela učešće u odbrani BiH kao pripadnici Armije Republike BiH, odnosno Hrvatskog vijeća obrane i organa unutrašnjih poslova, sa 0,5 bodova za svaku godinu staža, na 1 bod za svaku godinu staža.

Osiguraniku koji ima navršenih 40 godina penzijskog staža starosna granica za ostvarivanje prava na starosnu penziju iz člana 40. ovog zakona snižava za ukupni priznati posebni staž u dvostrukom trajanju, a ne više od 58 godina života. Dakle, osobi koja ima 40 godina penzijskog staža i 3,5 godine učešća u odbrani tj. 7 godina posebnog staža, umanjuje se uslov za starosnu penziju za 7 godina, što znači da može ostvariti pravo na penziju sa 58 godina života.

Glasanje za predložene izmjene Zakona o PIO kojim se stvaraju povoljniji uslovi za penzionisanje demobilisanih boraca, možete izvršiti na sljedećem linku:

https://www.javnarasprava.ba/fbih/Zakon/1690

Podsjećamo da se u slučaju smrti korisnika penzije sa prebivalištem u Federaciji ili Distriktu Brčko Bosne i Hercegovine, nasljedniku-članu uže porodice, koji izmiri troškove sahrane pripada jednokratno pravo na naknadu pogrebnih troškova u visini prosječne penzije isplaćene u mjesecu prije smrti korisnika penzije.

Comments are closed.

  • Laju89