Federalni „borci“ ne vole Maloljetne borce?

Godišnjica prvog priznanja nezavisne Republike Bosne i Hercegovine
31/01/2022
Federalni „borci“ se izborili da borci umiru na radnim mjestima!?
05/02/2022

Skandalozno, užasno, zastrašujuće se najblaže može reći za Odluku Upravnog odbora Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija od 23.11.2021. godine o utvrđivanju konačne bodovne rang liste za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih/braniteljskih populacija za 2021.godinu.

Naime, u kompletnom spisku svih vojnih komponenti raspoređenih po boračko braniteljskom statusu i namjeni prema ispravnim aolikacijama a po visini ostvarenih bodova nema nijednohg bivšeg Maloljetnog dobrovoljca, borca, branitelja Armije Republike Bosne i Hercegovine!?

Ovakva diskrimnirajuća odluka ovakve Federalne “Fondacije iza zbrinjavanje boračke poplacije”  onih koji su učestvovali u donošenju ovakve Odluke govori o njihovoj “mržnji”, neznanju, nepoštivanju i evo već, uništavanju Maloljetnog dobrovoljca, borca, branitelja Armije Bosne i Hercegovine.

Maloljetni borci su najčasniji sinovi ove zemlje!

Naša boračka populacija, kategorija Maloljetnih dobrovoljaca Armije Bosne i Hercegovine suočena je sa sve izrazajnim simptomoma PTSP-a a koji su uzrokovani traumatskim iskustvima u toku ratnih dešavanja kao i prilika /neprilika nakon rata… veliki broj pripadnika naše populacije koji je u oružane snage pristupio sa svojih 14-17 godina je učestvovao u direktnim borbenim dejstvima gdje su doživili razna traumatična iskustva čije se posljedice pojavljuju  i sada 1-30 godina nakon okončanja dešavanja.

Nagomilani su problemi Maloljetnih boraca koji nisu riješeni ni nakon tri decenije od završetka agresija na Bosnu i Hercegovinu. Naravno, sve te tada mlade generacije 1972, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 su poprilično iznijele rat i to u najvećem postotku u jurišnim, udarnim, manevarskim, izviđačkim, diverzantskim jedinicama.

Punoljetstva su slavili na inim brdima, tranšejama, rupama…a danas uredno dobijaju odbijenice za sve svoje molbe, zahtjeve, projekte.

Važno je napomenuti da su to djeca kojima je prekinuto djetinstvo, osnovno i srednje obrazovanje, narušeno zdravlje, dobijeni invaliditeti. Trenutno je veliki postotak nezaposlenosti među tom populacijom, neriješeno stambeno pitanje, porodično pitanje, finasiranje školovanja kako svog tako i svoje djece….

Nezvanični i neslužbeni podatak da je oko 7000 maloljetnika učestvovalo i angažovano u ratu u Bosni i Hercegovini govori o ozbiljnosti ovog fenomena Maloljetnog dobrovoljca. Također ne postoje službeni podaci o njihovoj starosti i spolu. Ipak, činjenica je da nam je prekinuto djetinjstvo, sa trajnim traumama i normalnim mladalaćkim razvojem. Prema Istraživačko-dokumentacionom centru (IDC) iz Sarajeva, nevladinoj organizaciji koja prikuplja relevantne podatke u ljudskim gubicima u ratu u BiH, 661 maloljetni vojnik između 10 i 18 godina starosti ubijen je u ovom ratu.

Važno je istaći činjenicu da ti nekada mladi organizmi – djeca nisi bili u dovoljnom psiho-fizičkom kapacitetu za podnošenje ratnih trauma. Osjećaj straha nije bio dovoljno razvijen. Mozak je bio još u fazi razvoja, ako bi se desila neka povreda, ona bi bila mnogo ozbiljnija, nego kao kod odraslih, što potvrđuju medicinska istraživanja. 

Prekid obrazovanja, koji je podrazumjevao odlazak iz školskih klupa, u blato, glib, tranšeu, vučiju jamu, vodu, mem, snijeg, led… za posljedicu je imao da oko 80 odsto maloljetnih boraca-vojnika nije završilo započeto školovanje. Postoje primjeri, da nekadašnji maloljetni borci, danas ti ljudi u 40-im godinima života, ne mogu dobiti posao, jer ne mogu dobiti ljekarsko uvjerenje!?, navodi se u saopćenju Udruženja boraca – Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92 – 95  Kantona Sarajevo (UB-MDR KS).

Limk na Odluku: http://fbp.ba/

Comments are closed.

  • Laju89