Enver Šehović – Heroj Oslobodilačkog rata

Safet Zajko – Heroj Oslobodilačkog rata
15/04/2022
U kasarni Rajlovac obilježen 15. April – Dan Armije RBiH
15/04/2022

Enver Šehović, sin Zahida i majke Iše, rođen je 15. januara 1967. godine u selu Bujakovina, u općini Foča. Imao je brata Edhema i sestru Zehru. Nakon osnovne škole upisuje Srednju vojnu školu u Sarajevu, a potom završava i Vojnu akademiju u Beogradu. Sa suprugom Zinetom imao je kćerku Dalilu. Bio je prepoznatljiva nit nastanka i razvoja 13. novosarajevske brigade od koje je poslije nastala Prva slavna i viteška motorizovana brigada.

Poginuo je u odbrani brda Žuč, 27. jula 1993. godine. Odlikovan je najvišim ratnim priznanjem “Zlatni ljiljan”, a posthumno i “Ordenom heroja oslobodilačkog rata”.

Orden heroja OOR;

(“Orden heroja Oslobodilačkog rata dodjeljuje se pripadnicima Oružanih snaga
Republike Bosne i Hercegovine i drugim građanima koji su se istakli izvanrednim junačkim podvizima u borbi protiv neprijatelja i koji predstavljaju naročiti primjer junaštva.“ Uredba sa zakonskom snagom o odlikovanjima RBiH, 1994.)

Comments are closed.

  • Laju89