Elemedin Konaković jedini od „sve djece“ iz sarajevskih skupštinskih klupa proslijedio Inicijative UB-MDRKS za rješavanje statusa sarajevskih maloljetnih dobrovoljaca, boraca, borkinja, branitelja

Sarajevski maloljetni borci uputili inicijative prema Vladi, Skupštini, ministarstvima i zastupnicima Kantona Sarajevo
22/07/2022
UB-MDRKS: Pitanja za političke kandidate!?
06/09/2022

Udruženja boraca-Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 (UB-MDRKS) se zahvaljuje zastupniku u Skupštini Kantona Sarajevo Elemedinu Konakoviću na prepoznavanju i uvažavanju dostavljenih Inicijativa koje utiču na rješavanje statusa najčasnijih sinova i kćeri bivših maloljetnih dobrovoljaca, boraca/borkinja, branitelja odbrambeno-oslobodilačkog  rata 92-95, navodi se u saopćenju.

Naime, Zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo ujedno i Predsjednik Stranke Narod i Pravda Elmedin Konaković je na 54. Sjednici održanoj dana 27.07.2022. godine podnio Inicijativu koju su svi zastupnici i klubovi stranaka u Skupštini KS dobili od Udruženja boraca-Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 (UB-MDRKS).

Prema objavljenoj ZASTUPNIČKOJ INICIJATIVI objavlejna 1. Augusta 2022. godine na web stranici Skupštine Kantona Sarajevo se navodi da Inicijative dobijene od Udruženja boraca-Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 (UB-MDRKS) je zastupnik Elmedin Konaković uputio prema JU Služba za zapošljavanje KS, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo za boračka pitanja, Odbor za javna priznanja KS, Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo na daljnje riješavanje i pronalaska načina i metoda za rješavanje statusa i problematike Maloljetnih dobrovoljaca, boraca, branitelja. Link https://skupstina.ks.gov.ba/pitanja/inicijativa-udruzenja-boraca-maloljetni-dobrovoljci-odbrambeno-oslobodilackog-rata-92-95

„Hvala zastupniku Elemedinu Konakoviću koji je jedini od „sve djece“ iz sarajevskih skupštinskih klupa proslijedio Inicijative UB-MDRKS za rješavanje statusa sarajevskih maloljetnih dobrovoljaca, boraca, branitelja“ navodi se u saopćenju Udruženja boraca-Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 (UB-MDRKS).

Sadržaj dostavljenih Inicijativa kako u online formatu tako i u printanom obliku koje su dostavljene Zastupnicima u Skupštini KS, Vladi KS i resornim Ministarstvima na protokol od strane UB-MDRKS čine: Inicijativa da Skupština Kantona Sarajevo donese  ZAKON O MALOLJETNIM DOBROVOLJCIMA, BORCIMA, BRANITELJIMA KANTONA SARAJEVO,

  •  Inicijativa da se bivšim maloljetnim dobrovoljcima Armije Republike BiH, MUP-a Kantona Sarajevo koji su se dobrovoljno uključili u odbranu Bone i Hercegovine dodijeli Priznanje – Plaketa Kantona Sarajevo ,
  • Inicijativa da se bivšim maloljetnim dobrovoljcima Armije Republike BiH, MUP-a koji su se dobrovoljno uključili u odbranu Bone i Hercegovine dodijelili priznanje – časna odlikovanja koja se dodijeljuje učesnicima odbrane Republike Bosne i Hercegovine: Medalja za vojne zasluge.
  • Inicijativa da se bivšim maloljetnim dobrovoljcima Armije Republike BiH, MUP-a koji su se dobrovoljno uključili u odbranu Bone i Hercegovine omogući kao i ostalim kategorijama boračke populacije dopune na spisku na obaviještenjima u javnim ustanovama, državnim institucijama kojima je predviđena prednost, oslobađanje od plaćanja taksi, participacija, i sl.
  • Inicijativa da se bivšim maloljetnim dobrovoljcima Armije Republike BiH, MUP-a koji su se dobrovoljno uključili u odbranu Bosne i Hercegovine osigura petnaset(15) TAXI-licenci, čime bi se direktno uticalo na samozapošljavanje i zapošljavanje inače zaboravljene boračke populacije. U skladu s tim UB-MDRKS sa Projketom “Mali TAXI“ se u pretdodnom periodu obraćalo ministarstvima Kantona Sarajevo, a  koji je definisan i usvojen u našem programu rada 2016-2020. Realizaciju ove Inicijative bi provodili Ministarstvo za boračka pitanja KS, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, 
  • Inicijativa da se bivšim maloljetnim dobrovoljcima Armije Republike BiH, MUP-a koji su se dobrovoljno uključili u odbranu Bosne i Hercegovine omogući posebni Programi (su)finansiranja samozapošljavanja bivših maloljetnih dobrovoljaca, boraca, branitelja. Realizaciju ove Inicijative bi provodili Ministarstvo za boračka pitanja KS i JU „Služba za zapošljavanje KS“. Projekti koji bi se podržali na osnovu posebnog javnog poziva za maloljetne dobrovoljce/borce, a koji bi dostavali svoje business planove,
  • Inicijativa da se bivšim maloljetnim dobrovoljcima Armije Republike BiH, MUP-a koji su se dobrovoljno uključili u odbranu Bosne i Hercegovine omogući posebni Fond za stambeno zbrinjavanje bivših maloljetnih dobrovoljaca. Ili kroz druge ustaljene programe stambenog zbrinjavanja definisati povoljniji sistem bodovanja aplikantima iz redova populacije maloljetnih dobrovoljaca. Realizaciju ove Inicijative bi provodili Ministarstvo za boračka pitanja KS, Ministarstvo za prostorno uređenje KS i Općine iz Kantona Sarajevo.

Upravni Odbor i preko 300 aktivnih članova UB-MDRKS nakon provedene rasprave, a naročito nakon upoznavanja određenih političkih subjekata sa ovom inicijativom i njihovom podrškom, smatraju da bivši sarajevski maloljetni dobrovoljci ispunjavaju sve uslove i elemente.

Ističemo, akcentiramo, iniciramo, apostrofiramo  važnost podnošenja inicijative za rješavanje ovog 25-godišnjeg i pomalo zaboravljenog društvenog pitanja.

Važno je istaći činjenicu da ti nekada mladi organizmi – djeca nisi bili u dovoljnom psiho-fizičkom kapacitetu za podnošenje ratnih trauma. Osjećaj straha nije bio dovoljno razvijen. Mozak je bio još u fazi razvoja, ako bi se desila neka povreda, ona bi bila mnogo ozbiljnija, nego kao kod odraslih, što potvrđuju medicinska istraživanja.

Ilustracije radi, u Hrvatskoj na Međunarodnoj konferenciji u Pakracu koja je održana 03. maja 2013. godine hrvatska država je vrlo jednostavno riješila status maloljetnim dobrovoljcima i maloljetnim učesnicima rata u Hrvatskoj. Maloljetni dobrovoljci su dobili čin kao i odlikovanje zbog čega imaju veoma dobra dodatna prava kao tamošnji učesnici rata. Oni su ovo dobili kao pripadnici braniteljske populacije za svoj doprinos u odbrani zemlje. Dobili su legalnu nagradu u vidu odlikovanja i čina, a to što su se dobrovljno uključili i kao maloljetni branili državu to je njihov doprinos i glavni razlog za ovu državnu nagradu. Ako neko maloljetan stupi u bilo koju državnu armiju on postaje legalan vojnik te države i zbog toga on ima prava kao vojnik u zakonu koji obuhvata prava vojnika iz rata. Tako bi u Bosni i Hercegovini, na isti način maloljetni dobrovoljac kao pripadnik Armije BiH dobio priznanje za svoje učešće u ratu i na taj način se ne bi nigdje povrijedio ustav, međunarodno pravo ili međunarodne konvencije. Ovo odlikovanje sa sobom povlači i mjesečnu finansijsku naknadu što bi uveliko riješilo status maloljetnih dobovoljaca.

Procjena je da na području Kantona Sarajevo u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 92-95 je učestvovalo do hiljadu(1000) maloljetnih dobrovoljaca sa različitom dužinom trajanja učešća u Armiji RBiH, MUP-u.

Nezvanični i neslužbeni podatak da je oko 5000 maloljetnika učestvovalo i angažovano u ratu u Bosni i Hercegovini govori o ozbiljnosti ovog fenomena. Također, ne postoje službeni podaci o njihovoj starosti i spolu. Ipak, činjenica je da nam je prekinuto djetinjstvo, sa trajnim traumama i onemogućen normalni mladalački razvoj. Prema Istraživačko-dokumentacionom centru (IDC) iz Sarajeva, nevladinoj organizaciji koja prikuplja relevantne podatke o ljudskim gubicima u ratu u BiH, 661 maloljetni vojnik između 10 i 18 godina starosti ubijen je u ovom ratu.

Naravno, sve te tada mlade generacije 1974., 75., 76., 77., 78., 79., 80. su poprilično iznijele rat i to u najvećem postotku završili u jurišnim, udarnim, manevarskim, izviđačkim, diverzantskim, lahkim jedinicama. Punoljetstva su slavili na inim brdima, tranšejama, rupama…

Incijative UB-MDRKS

Prekid obrazovanja, koji je podrazumjevao odlazak iz školskih klupa, u blato, glib, tranšeu, vučiju jamu, vodu, mem, snijeg, led… za posljedicu je imao da oko 80 odsto maloljetnih boraca-vojnika nije završilo započeto školovanje. Ali su poslije neki opet potrudili i sustigli i postali doktori nauka. Postoje primjeri, da nekadašnji maloljetni borci, danas ti ljudi u 40-im godinima života, ne mogu dobiti posao, jer ne mogu dobiti ljekarsko uvjerenje!?,

Obzirom da nase članstvo čine veterani koji su kao maloljetnici pristupili u redove ARBiH i MUP-a RBiH, dobar dio njih nije nastavio školovanje poslije rata sto je rezultiralo da je većina njih sa srednjom školskom spremom koji rade uglavnom manuelne poslove u ugostiteljstvu, trgovini građevini itd. Također, ima i jedan dio članova koji su zbog PTSP-a psihički oboljeli te nisu sposobni za rad i samostalno privređivanje. Naravno, ovdje treba istaći da većina njih ima porodice sto dodatno otežava njihove socijalne prilike.

Zbog stalnih zahtjeva članstva za pomoć, primorani smo vam se obratiti na ovaj način jer naše Kantonalno Udruženje UB-MDRKS, iako prvo osnovano u Kantonu Sarajevo i sa najvećim brojem članova, zbog svoje političke neutralnosti, nije finansirano iz budžeta nijednog nivoa vlasti te nismo u mogućnosti da im odgovorimo na zahtjeve. A projekte s kojima redovno apliciramo na Javne pozive bivaju redovno odbijani na kantonalnom nivou a pristup finansiranju po općinskim javnim pozivima je zabranjen, usljed Odluka Općinskih vijeća da ne mogu finansirati Kantonalna Udruženja???

Ovim se želi dati  doprinos ka stvaranju osjećaja kod članova UB-MDRKS da nisu zaboravljeni te da se okupe u finoj atmosferi sa evociranjem uspomena iz odbrambeno-oslobodilačkog rata., kao resocijalizaciji i integraciji boračke populacije u društvenu sredinu, odnosno poboljšanje njenog društveno ekonomskog položaja i očuvanje kulture sjećanja. Jačanje bratskih veza i  prijateljskih odnosa unutar ove boračke populacije koje su stvorene u toku boravka u Armije BiH i MUPRBiH.

Ali nije prepoznato!

Udruženje boraca – maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata ’92. – ’95 Kantona Sarajevo(UB-MDRKS) je prepoznatljivo kao jedino udruženje boraca u Bosni i Hercegovini koje je pokretač mnogih mirovnih inicijativa u Bosni i Hercegovni i regionu. Organizator i realizator najbolje evaluiranog Projketa „Djeca rata – djeci mira“ iz kojeg je rođen dokumentarni film „Djeca rata – djeci mira“. Istoimeni dokumentarni film se prikazuje u prime-time n avodecim televizijam u Bosni i Hercegovni i regionu.

Udruženje boraca – maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata ’92. – ’95 Kantona Sarajevo poziva sve nivoe vlasti u Kantonu Sarajevo i  Bosni i Hercegovini da podrže inicijative čime će se uticati da se maloljetnom dobrovoljcu vrati čast, ponos, dignitet maloljetnog dobrovoljca, borca, branitelja, navodi se u saopćenju Udruženja boraca-Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 (UB-MDRKS).

Comments are closed.

  • Laju89