Dopunska prava koja mogu ostvariti hercegovački demobilisani borci

Kanton 10 nema Ministarstvo za boračka pitanja kao i Srednjebosanski kanton
08/03/2021
Majke Srebrenice zaslužuju Nobelovu nagradu
08/03/2021

Na web stranici Ministarstva za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) su navedena dopunska prava koje mogu ostvariti demoboilisani borci I članovi njihovih porodica.

Pravni osnov za ostvarivanje dopunskih prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite sadržan je u Zakonu o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine HNK“ br.8/06).

Kantonalnim Zakonom su utvrđena sljedeća prava iz nadležnosti Kantona:

1. Zdravstvena zaštita i osiguranje sanitetskog materijala i lijekova

2. Banjsko i klimatsko liječenje

3. Naknada putnih troškova kod liječenja u inostranstvu

4. Naknada putnih troškova prevoza (liječenje u BiH)

5. Ortopedska i druga pomagala

6. Prava po osnovu preostale radne sposobnosti

7. Prioritet u zapošljavanju

8. Novčane pomoći za otvaranje radnih mjesta

9. Subvencioniranje obaveze plaćanja naknade za građevinsko zemljište

10. Prilagođavanje prilaza do stambene jedinice i kretanje u stanu invalidskim kolicima

11. Stambeno zbrinjavanje

12. Prioritet kod upisa u obrazovne ustanove, stipendiranje, kreditiranje, smještaj u đačke i studentske domove

13. Beneficije kod plaćanja naknada u obrazovnim ustanovama

14. Jednokratne novčane pomoći

15. Pravo u osiguravanju i dodjeli sredstava za održivi povratak

16. Naknada za podizanje nišana-nadgrobnog spomenika

17. Naknada troškova dženaze- sahrane

18. Pravo po osnovu ratnog priznanja ili odlikovanja

19. Posebna prava

Link: https://www.mbhnz-k.ba/bs/popis-prava

Link na Zakon: https://www.mbhnz-k.ba/bs/zakoni-i-akti/zakoni

Comments are closed.

  • Laju89