Dan oslobođenja Mostara od fašističkog okupatora

Federalna Fondacija objavila javni poziv za pružanje pomoći borcima
11/02/2022
RVI paraplegičari odlučili se solidarisati sa saborcima, skida se njihov zakon sa dnevnog reda Doma naroda
15/02/2022

Na današnji dan, 14. februara 1945. godine oko podne prve jedinice 26. dalmatinske divizije probile su se u Mostar. Nešto kasnije do grada su se probile i 19. dalmatinska i 29. hercegovačka divizija, a već oko 19 sati gotovo sve njemačke i ustaške snage pobjegle su iz Mostara.

Navečer, oko 20 sati Adolf Hitler, vrhovni zapovjednik nacističkih njemačkih snaga, koji je u to vrijeme morao lično odobriti svako povlačenje, priznao je poraz i izdao naređenje o povlačenju razbijene vojske. 14. februara 1945. godine u 20 sati grad Mostar bio je slobodan od fašističkog okupatora.

Mostar je u Drugom svjetskom ratu svoju slobodu skupo platio.

Grad je dao 750 poginulih boraca, 1.517 žrtava fašističkog, četničkog i ustaškog terora, odnosno svaki osmi stanovnik grada nije dočekao slobodu. Grad je imao svoj bataljon, ilegalnu štampariju, dao je 14 narodnih heroja i sedmero obješenih rodoljuba.

To je jedna od najboljih generacija Bosanaca i Hercegovaca, nakon višegodišnje borbe protiv fašista i domaćih izdajnika, sebe zauvijek upisala u modernu istoriju Bosne i Hercegovine.

Boreći se na strani svjetske antifašističke koalicije Mostarci su se izborili za temeljne civilizacijske vrijednosti, slobodu, jednakost i demokratiju. Dužnost je prisjetiti se svih onih koji su svoje živote pretpostavili slobodi i miru.

Sretan dan oslobođenja Mostara.

Comments are closed.

  • Laju89