Dan kada je odbranjeno Predsjedništvo BiH

Hello world!
13/01/2021
Veoma zarazna varijanta korone prijeti i Americi, Bajden ima rješenje
16/01/2021

Na današnji dan, 2. maja 1992. godine, branioci Sarajeva izvojevali su prvu veliku ratnu pobjedu nad Jugoslovenskom armijom i pravojnim formacijama Srpske demokratske stranke.

U 4.30 počela je artiljerijska priprema i trajala je dva sata. Za to vrijeme gađani su civilni objekti u svim gradksim općinama. Otvarana je puščana i mitraljeska vatra iz kasarni u gradu i Vojne bolnice, u kojoj se nalazio dio specijalaca iz Niša i snajperisti koji su djelovali po Marindvoru i Skenderiji. Iz Doma armije, specijalci iz Niša vatrom su kontrolisali autobusko stajalište i park ispred Svjetlosti. U jutarnjim satima izvršena je diverzija unutar Glavne pošte na Obali i tako prekinuto 60.000 telefonskih veza u Starom Gradu i Centru.Opći napad oklopno-mehanizovanih jedinica počeo je pravcima Nedžarići – zgrada Radio-televizije, Lukavica – Vraca – Jevrejsko groblje i Lukavica – Vraca – Zagrebačka – Skenderija. Formacijski neuvezane općinske jedinice Teritorijalne odbrane BiH, Zelene beretke, Patriotska liga, policija, veoma slabo naoružani, bez oklopnih vozila i artiljerije, suprotstavili su se tehnički superiornijim agresorima.Kolona koja se probijala od Nedžarića ka centru grada zaustavljena je pošto su branioci uništili jedan tenk i otvorili žestoku vatru na ostatak kolone. Ta jedinica brzo je primorana na povlačenje. Druga kolona oklopnih vozila krenula je iz kasarne Maršal Tito, prema Predsjedništvu BiH, no i ona je bila primorana na povlačenje.Agresorske snage izvode tenkovsko-pješadijski napad i sa Grbavice. Dijelovi te kolone uspijevaju se probiti do platoa Skenderije. U presudnim trenucima bitke, elitne jedinice JNA nalazile su se svega stotinjak metara od zgrade Predsjedništva BiH. Napad je počeo i iz komande Druge vojne oblasti na Bistriku. Vozila su došla do Skenderije i djelimično prešla most prema Predsjedništvu. Niški specijalci nalazili su se stotinjak metara od zgrade Predsjedništva BIH, koja se našla na žestokom udaru artiljerije. Vojnici JNA iskakali su iz vozila i koritom Koševskog potoka krenuli prema Predsjedništvu. Borbu je prihvatilo obezbjeđenje zgrade, a u međuvremenu je pozvana i jedna protivoklopna grupa koja je za kratko vrijeme stigla na bojište.Oko 10.30 iz pravca Vrbanje mosta dolaze dva pinzgauera i prelaze most na Skenderiji, gdje bivaju zaustavljeni i uništeni. Jedno mehanizovano vozilo produžava i stiže do kafića Estrada, gdje biva uništeno. Jedan tenk se zaputio od Vraca ka Jevrejskom groblju i naišao na protivtenkovsku minu, pa je tegljačem je vraćen u Lukavicu. Dva oklopna transportera i tenk, nakon što su dobili informaciju o uništenju njihove prethodnice, povlače se preko Vraca u Lukavicu. ranioci su krenuli u gonjenje poraženog neprijatelja koji se povlačio prema Vracama i prema kasarni na Bistriku. U kontranapadu branilaca probijene su agresorske linije na Vracama, ali je ubrzo stiglo naređenje za povlačenje na početne pozicije. Dijelovi jedinica agresorskih snaga (niški specijalci) zarobljeni su u Domu armije…Istog dana, na Sarajevskom aerodromu zarobljen je predsjednik Predsjedništva BiH Alija Izetbegović, kojeg su, po slijetanju aviona kojim se vraćao sa pregovora u Lisabonu, umjesto vojnika UNPROFOR-a dočekali vojni policajci JNA. Odveden je u Lukavicu upravo u vrijeme žestokih borbi oko Predsjedništva BiH. U međuvremenu, komanda Druge vojne oblasti JNA na Bistriku stavljena je u potpuno okruženje. U borbama 2. maja uništeno je sedam tenkova i šest oklopnih transportera JNA, te više terenskih vozila i kamiona. Nakon poraza tog poraza, u noći između 2. i 3. maja komandant Druge vojne oblasti general Milutin Kukanjac ponudio je iz opkoljene komande da se njemu i ostalim vojnicima omogući izvlačenje u zamjenu za predsjednika Izetbegovića. U pregovorima posredstvom RTV BiH, vođenim između članova Predsjedništva BiH Ejupa Ganića i Stjepana Kljujića sa generalima JNA koje je predvodio Vojislav Đurđevac, dogovoreni su principi razmjene, koja je izvršena dan kasnije…

Comments are closed.

  • Laju89