AMERIKANCI GODINAMA IZUČAVAJU TAKTIKU PARTIZANA U NOR-U

Dan džamija – spomen na rušenje Ferhadije u Banjoj Luci, 7. maja 1993.
07/05/2021
Skriveni nacrti durmitorskog kasapina
09/05/2021

Strategiju Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske tokom Drugog svetskog rata bila detaljno izučavana godinama kasnije, a sada je američka vojska i primjenuje.

Vojska SAD nikada nije zanemarivala i negirala briljantnost borbenih akcija i strategije korištene tokom Narodnooslobodilačke borbe. Njenim proučavanjem sada pokušavaju da pobjede teroriste.

Briljantna strategija Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske tokom Drugog svjetskog rata bila je detaljno analizirana kako od strane naših tako i od strane inostranih istoričara i vojnih teoretičara. Američki autor Džejson M. Breneman je 2012. godine izdao knjigu Asimetrično ratovanje: Analiza vojne strategije Titovih jugoslovenskih partizana tokom Drugog svjetskog rata i lekcije koje će pomoći Americi da se bori protiv terorista.

On tvrdi da je razumjevanje gerilske borbe ključno u globalnom ratu protiv terorizma, a posebno razumjevanje strategije asimetričnog ratovanja koje su vodili jugoslovenski partizani na čelu sa Titom. Neki analitičari veruju da je analiziranje Titove taktike je vrlo korisno pošto će neprijatelji SAD češće posezati za gerilskim ratovanjem umesto za klasičnim.

Do sredine 1943. godine partizanski otpor nacističkoj Nemačkoj i njenim saveznicima i domaćim izdajnicima, petokolonašima je narastao do bitnog faktora u tadašnjik ukupnim odnosima u okupiranoj Europi. U mnogim dijelovima okupirane Evrope neprijatelj je trpio velike gubitke od strane partizana koje sebi nije smio da dopusti. Nigde ovi gubici nisu bili veliki kao u Jugoslaviji napisao je istoričar, Britanac Bazil Dejvidson.

U toku Narodnooslobodilačkog rata partizani su uspješno odbili i preživjeli šest neprijateljskih ofanziva, istovremeno narastajući i šireći slobodnu teritoriju da bi konačno oslobodili čitavu zemlju.

Nemojte samo gledati. Udrite gadove. Vadite zarđale puške. Ako budete samo posmatrali, gadovi će nas jednog po jednog ubiti

22. maja 1942. godine u Valjevu je obješen Stjepan Filipović. O njegovu herojskom držanju na stratištu svjedoči ova legendarna autentična fotografija: 26-godišnji mladić s partizanskom kapom i omčom oko vrata prkosno i ponosno širi ruke prema nebu te stisnutih šaka viče okupljenoj gomili: "Nemojte samo gledati. Udrite gadove. Vadite zarđale puške. Ako budete samo posmatrali, gadovi će nas jednog po jednog ubiti.

Upravo zbog toga herojskog držanja pred fašistima Filipovićeva se predsmrtna fotografija, u prirodnoj veličini, danas nalazi na ulazu u zgradi Ujedinjenih naroda na East Riveru, kao simbol antifašističke borbe koja je svijetu donijela slobodu.

Tokom kulturne kontrarevolucije koju je HDZ poveo početkom 90-ih godina čim je došao na vlast, opuzenski spomenik svjetski poznatom partizanu Stjepanu Filipoviću – rođenom Opuzencu i Hrvatu – 1991. je miniran i dignut u zrak, a njegovo je ime izbrisano iz kulturne i historijske memorije Opuzena i Hrvatske.

Comments are closed.

  • Laju89