Objavljen javni poziv za rješavanje stambene problematike sarajevskih boraca za 2021. godinu

“To nikad nigdje nije bilo” premijera predstave o opsadi Sarajeva
25/02/2021
Ministarstvo za pitanje boraca i RVI Unsko-sanskog kantona stavlja akcenat na Zakon o dopunskim pravima boraca
26/02/2021

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo je objavilo Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba sarajevskih boraca.

Na ovaj Javni poziv zahtjeve mogu podnositi pripadnici boračkih populacija sa područja Kantona Sarajevo koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 45/12-Prečišćen tekst, 26/14, 46/17 18/19, 20/20 i 24/20 – ispravka) (u daljnjem tekstu: Zakon) i to: članovi porodica šehida i porodica poginulih, umrlih i nestalih branioca; ratni vojni invalidi i članovi njihovih porodica; dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja; branioci; demobilizirani branioci; dobrovoljci, organizatori otpora i veterani kao lica zaslužna u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, kao i mirnodopski vojni invalidi, a u skladu sa Uredbom o načinu i uvjetima subvencioniranja kamata kredita i dodjele sredstava za rješevanje stambenih potreba branioca Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 38/20) (u daljnjem tekstu : Uredba) i Pravilnika za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 36/07, 36/08, 18/11, 42/12 i 24/13), (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Link: https://mbp.ks.gov.ba/aktuelnosti/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-ostvarivanje-prava-na-jednokratnu-bespovratnu?fbclid=IwAR3t2nSRJ5wZP56Mkgurn3pDnfdRdlU3hVC4fql0MWj-3mxdb0L3cF7njPs

Comments are closed.

  • Laju89