? ??????????????? ???? ????? ?????????? ???????????? ??????? ????? “??????????? ??? ???????”

Obnovljeno 100 metara sarajevskog „Tunela spasa“
07/04/2022
Mostarski logoraši: Milanović pokušava abolirati HVO od zločina i negira presude Haškog tribunala
08/04/2022

Projekt osnivanja i otvaranja Muzeja iniciralo je Ministarstvo odgoja i obrazovanja KS, a u njegovoj realizaciji će učestvovati i kantonalna ministarstva kulture i sporta, visokog obrazovanja, nauke i mladih, ministarstvo za boračka pitanja, kao i Fond Memorijala. Saglasnost na projekt dala je Vlada KS.

Muzej će biti smješten u prostoru Srednje tehničke škole grafičkih tehnologija dizajna i multimedije. Planirano je da Ministarstvo u nastavne planove i programe osnovnih i srednjih škola uvede obavezu posjete muzeju jednom ili više puta godišnje. U sklopu muzeja bit će predviđen i prostor za kreativni rad učenika, održavanje edukacija, radionica i takmičenja.

O ideji i važnosti osnivanja Muzeja “Obrazovanje pod opsadom”, njegovoj ulozi i fukcionisanju, govorili su resorni ministri Samir Avdić, Aleksandra Nikolić, Omer Osmanović, Naida Hota Muminović i direktor Fonda Memorijala, Ahmed Kulanić.

Prisutnima se obratila i profesorica Sadžida Hadžić, koja je četverogodišnji period opsade Sarajeva provela izvodeći nastavu u ratnim školama i koja je poručila kako je važno da imamo muzej sjećanja na obrazovanje pod opsadom, u kojem će se učiti o našoj teškoj, ali hrabroj i dostojanstvenoj prošlosti u kojoj će sjećanje na bitku za znanjem biti putokaz za budućnost.

Comments are closed.

  • Laju89